• Ophalen mogelijk
  • IDeal betalen
  • Aangesloten bij WebwinkelKeur
  • VVV bon besteden

Garantie & klachten

 

Garantie:
Bohdrie garandeert u dat de artikelen in goede staat verzonden zullen worden en dat de artikelen met de grootst mogelijke zorg verpakt zullen worden. Als blijkt dat de artikelen niet voldoen aan deze garantie, en mocht er onverhoopt een artikel beschadigd zijn t.g.v het eventueel niet correct verpakken van het artikel dan zal Bohdrie in overleg zorgen voor vervanging van het bestelde artikel mits dit artikel geretourneerd wordt. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Voor eventuele schade toegebracht tijdens de postbezorging en postverwerking is Bohdrie niet aansprakelijk en dit komt derhalve dan ook niet in aanmerking voor vergoeding of vervanging van het bestelde artikel.

 

Klachtenbehandeling:

Dit hopen we natuurlijk niet maar zeg nooit 'nooit' ;)
Mocht er een klacht zijn, dan kunt u contact opnemen met info@bohdrie.nl. Dan komen we graag met U tot een goede oplossing.

 

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.