Algemene voorwaarden


Bestelling:
De algemene leveringsvoorwaarden van Bohdrie gelden voor alle artikelen die in de webshop worden verkocht. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u daarmee te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Betalingen:
De bestelling dient u vooraf te betalen d.m.v. een Ideal (Nederland), Bancontact (België), Giropay (Duitsland) of PayPal (wereldwijd) betaling.
Zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven zal de bestelling verzonden worden. Mocht er binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen betaling ontvangen zijn dan zal de order geannuleerd worden en het artikel wordt dan weer teruggeplaatst in de winkel. Bohdrie heeft ten alle tijde het recht om een order te weigeren, dan wel te leveren onder bepaalde voorwaarden.

Bij afhalen kunt u de betaling ook ter plaatse doen.

 

Eigendomsvoorbehoud:
Alle plaatjes en ontwerpen mogen niet gekopieërd worden of op enige andere wijze vermenigvuldigd en verspreid worden. De geleverde artikelen blijven eigendom van Bohdrie totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

 

Herroepingsrecht:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

  4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Aansprakelijkheid:
Indien een geleverd artikel toch een gebrek mocht vertonen dan blijft dit beperkt tot de garantie bepalingen. De aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade blijft ten alle tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van het artikel .

 

Retourneren:

 

Levertijd & Verzendkosten

 

Garantie & Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bohdrie.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Privacybeleid

 

Rechtsvorm:
Bohdrie is een éénmanszaak

KVK nr: 81837275

BTW nr: NL003610448B71